Weerbaar zijn betekent zorgdragen voor de eigen veiligheid en de eigen persoonlijke (of professionele) ruimte, met respect voor die van de ander.


In een training weerbaarheid leert men letterlijk en figuurlijk stevig in de schoenen te blijven staan in vervelende, lastige, bedreigende, agressieve en/of gevaarlijke situaties.

Weerbaarheidtrainingen worden gegeven aan zeer uiteenlopende doelgroepen: mensen op het werk, jongeren, mensen met een handicap, ouderen, kinderen, allochtonen en autochtonen, mannen en vrouwen.
Wat is weerbaarheid ?