Een cursus weerbaarheid bestaat uit 50% fysiek en 50% mentaal.
Voorbeelden uit het dagelijk leven kunnen worden geoefend.

In weerbaarheidstrainingen wordt middels technieken, die oorspronkelijk uit assertiviteitstrainingen, vecht- en verdedigingssporten, energetisch werk en de hulpverlening komen gewerkt aan het verbeteren van de weerbaarheid van de cursisten. Waar assertiviteitstraningen uitgaan van een zekere mate van gelijkwaardigheid, oefent men in weerbaarheid vooral met situaties waar het gaat om ongelijkwaardigheid en machtsmisbruik.
Te denken is dan aan bv. seksuele intimidatie , pesten op het werk, racisme, seksueel en huiselijk geweld of (on)veiligheid op straat.
Daarnaast worden weerbaarheidstrainingen ingezet als bewegingsstimulering: middels weerbaarheidsactiviteiten kunnen mensen die normaal gesproken weinig bewegen enthousiast gemaakt worden voor sport en beweging.
Cursusprogramma volwassenen