Meer informatie over de volgende onderwerpen:
- Huiselijk- seksueel en straatgeweld
- Vrouwenopvang
- Loverboys
- Kinderen

Huiselijk- seksueel en straatgeweld

www.huiselijkgeweld.nl
Site van het Ministerie van Justitie en Transact met veel informatie voor de hulpvrager en hulpverlener.

www.slachtofferhulp.nl
Site van Slachtofferhulp Nederland. Informatie gerangschikt per misdrijf maar ook alle adressen van Slachtofferhulp.

www.korrelatie.nl
Site van Korrelatie.

www.fiom.nl
Fiom biedt gratis hulp, informatie en advies aan iedereen die vragen heeft over ongewenste zwangerschap, ongewenste kinderloosheid, afstand doen van een kind, (inter)nationale zoekacties naar familieleden en huiselijk geweld.

www.seksueelgeweld.nl
De Hulppagina Seksueel Geweld is opgericht om slachtoffers van seksueel geweld en de mensen om hen heen te begeleiden bij het verwerken van deze verschrikkelijke ervaring. Het is een initiatief van een ex-slachtoffer van seksueel geweld om lotgenoten op een goede manier te helpen en de weg te wijzen naar hulpverlening.

Vrouwenopvang

Alle telefoonnummers van Blijf van mijn Lijf op
www.blijfvanmijnlijf.nl
Vrouwenopvang Utrecht:
www.vo-utrecht.nl
Vrouwenopvang Amsterdam:
www.vrouwenopvang-ams.nl
Vrouwenopvang Zuid-Holland:
www.vozh.nl
Vrouwenopvang Rotterdam:
www.vrouwenopvangrotterdam.nl
Blijf van mijn Lijf Zeeland:
www.blijfzeeland.nl
Blijf van mijn Lijf Amersfoort:
www.stichtingiks.nl
Vrouwenopvang Almere en Lelystad:
www.vrouwenopvang-ams.nl
Vrouwenopvang Gelderland:
www.heravrouwenopvang.nl
links weerbaarheid
Kinderen

www.kindertelefoon.nl

Site van de kindertelefoon

www.kindermishandeling.nl
Op deze site informatie voor iedere doelgroep (8 tot 11 jaar, 11 tot 14 jaar, 14 tot 18 jaar en volwassenen) over dit onderwerp.

www.kinderrechten.nl
Een site van het kinderrechtencollectief met informatie voor kinderen onder de 18 jaar, volwassenen en professionals.

www.rechtenvanhetkind.nl of www.kinderbescherming.nl
Site van het Ministerie van Justitie over rechten van het kind (voor professionals).

www.jeugdinformatie.nl
Site van NIZW-jeugd.

www.pesten.pagina.nl
Verzameling sites over pesten.

www.sociaalemotioneel.nl
Site van SLO met achtergrondinformatie over de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.


Loverboys

www.asja.nl
Asja is een Friese organisatie voor meiden die uit de prostitutie willen stappen.

www.stade-dienstverlening.nl
Informatie over Pretty Woman (gevestigd in Utrecht)

www.humanitas-rotterdam.nl
Website van het Prostitutie Maatschappelijk Werk, een project van Stichting Humanitas in Rotterdam
(klik op maatschappelijk werk).