Weerbaarheid en zelfverdediging voor kinderen (Leeftijd 9 tot 13 en 14 tot 18 jaar)
Weerbaarheid Kinderen
- Ja / Nee gevoelens: onderscheid kunnen maken tussen prettige en vervelende
  gevoelens en aanrakingen
- Zorgen voor je eigen veiligheid
- Conflicten oplossen
- Hulp vragen en bieden
- Angst overwinnen en wilskracht gebruiken
- Met lichaamstaal grenzen aan kunnen geven
- Reageren op pesten door enkelingen of door groepjes
Bevindingen van kinderen.
Kinderen geven zelf aan meer zelfvertrouwen te hebben gekregen, minder bang te zijn en beter te weten wat ze kunnen doen in nare of bedreigende situaties. Ook kunnen ze beter de grenzen van een ander waarnemen en vooral jongens vinden het minder ongewoon om over gevoelens te praten.