Weerbaarheidscursussen worden altijd seksespecifiek aangeboden.
Aangezien de problematiek van de jongens en meisjes erg verschillen geeft dit voor beide doelgroepen een veilig gevoel..

Bij meisjesgroepen ligt  de nadruk vooral op het vergroten van het zelfvertrouwen en het duidelijk aangeven van grenzen en bewaken ervan.
Bij jongens ligt de nadruk op het anders omgaan met groepsdruk en het accepteren van grenzen bij anderen.

De kinderen leren zo situaties van machtsmisbruik,(seksueel) imiterend gedrag en kindermishandeling te herkennen. Ze leren te handelen in ongewenste of onveilige situaties, en hoe en waar hulp te moeten vragen.

De cursus bestaat uit 11/12 lessen van 1 uur en wordt afgesloten met een examen.
Cursusprogramma